ΈΚΘΕΣΗ CES 2019

May 31, 2022
τα τελευταία νέα της εταιρείας για ΈΚΘΕΣΗ CES 2019

IBE έχει συμμετάσχει στην έκθεση CES τον Ιανουάριο του 2019. Έχουμε παρουσιάσει μια νέα στάση απέναντι σε όλους τους ανθρώπους, κοινοποιούμε στους όλο και περισσότερους ανθρώπους την κύρια τεχνολογία IBE, την άριστη ποιότητα και την ικανοποιητική υπηρεσία. Σας δείτε τον Ιανουάριο του 2020.